Återkoppling från lärare

Så här säger lärare som genomfört Berättarministeriets skolprogram:

”Språkutvecklande och stöttande rakt igenom.”
”Jag är supernöjd med upplägget och ser så många nya sätt att arbeta i klassrummet.”
”Ni väcker lust och nyfikenhet hos våra elever. Det har varit fint att se våra elever från ett annat perspektiv. Ni har inspirerat oss att arbeta vidare med våra klasser.”
”Jag kommer framöver att använda elevernas tankar och använda mig oftare av cirkelmodellen. Att använda sig av rekvisita för att engagera eleverna.”
“Supertack för ett fantastiskt arbete. Rekommenderar detta starkt till alla skolor men speciellt skolor i utsatta områden som är i behov av att bli sedda oavsett svårighet eller bakgrund!”