Varmt välkommen till Berättarministeriets skolprogram:

Bokslukarna

Bokslukarna har tagits fram av Stiftelsen Berättarministeriet i samarbete med Stockholm stadsbibliotek. Vi vill ge dig som arbetar med elever i årskurs 2–6 stöd för att på ett kreativt och lustfyllt sätt öka intresset för läsning och skrivande.

Om Berättarministeriet

Lärare och elever på skolor med högt socioekonomiskt index erbjuds att använda Berättarministeriets skolprogram och kompetensutveckling. Såväl skolprogram som lärarstöd i form av konferenser, seminarier och uppföljande samtal med Berättarministeriets pedagoger är helt kostnadsfria. Berättarministeriets skolprogram är utvecklade tillsammans med lärare och syftar till att locka eleverna att erövra det skrivna ordet. Programmen har olika längd och innehåll, men gemensamt för alla är att de fungerar ämnesövergripande och språkutvecklande.

Stiftelsen Berättarministeriet är icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden. Verksamheten möjliggörs genom samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn.

Bokslukarna

Eleverna välkomnas in i litteraturens värld. I samarbete med det lokala biblioteket får eleverna ett skräddarsytt besök bland bokhyllor och titlar efter ett besök på bokförlaget.

Story

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och har bjudit in eleverna för att få hjälp. Den buttra redaktör Schwartz är skeptisk till elevernas förmåga, men ger dem en chans att få skriva en ny berättelse till bokförlaget. Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Därefter får eleverna skriva en egen fortsättning individuellt. Besöket slutar i triumf efter att eleverna bländat redaktören med sin kreativitet. Deras bok publiceras på förlagets hemsida och varje elev får ett tryckt exemplar. Redaktören berättar slutligen för eleverna om sin favoritplats som hen fått veta att de ska besöka – biblioteket!

Syfte

Skolprogrammet Bokslukarna vill inspirera till gemensamma samtal där eleverna utvecklar sin förmåga att ta till sig text, anknyta till sina erfarenheter, uttrycka sina åsikter och lyssna till andras. Eleverna övar på att uttrycka sig, förklara begrepp och sätta ord på sin egen kunskap.

Lektioner
2
Årskurs
2 –6
Ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk